Kroatët janë popull i cili kryesisht jeton në Kroaci.