Kujtesa është një kompani kosovare për shërbimin e internetit, telefonisë dhe televizionit kabllor. E themeluar më 1995, Kujtesa filloi si një biznes i vogël që ofronte një sërë shërbimesh IT, nga rezervimi i CD-ve te shitjet dhe riparimet e kompjuterëve. Kompania u rrit shpejt, por gjatë luftës së vitit 1999, humbi shumicën e aseteve dhe kapitalit të saj, dhe pronarët e saj u vendosën në një pozicion për të filluar nga e para. Shpejt, ai u bë një nga ISP-të e para në Kosovë. Sot, Kujtesa është ISP-ja kryesore kosovare dhe ofron zgjidhje për internet, rrjete, TV kabllor, IPTV dhe VoIP. Kujtesa kryeson në tregun kosovar me një pjesëmarrje prej 55% në sigurimin e internetit me bandë të gjerë dhe 48% në tregun e kabllove rezidenciale.

Shërbime televizive

Redakto