Te perjetojme nje

Kujtim :

Gjurmë a përshtypje që na lë në mendje diçka që kemi parë, që kemi dëgjuar ose që kemi jetuar; riprodhimi i kësaj gjurme a përshtypjeje, ringjallja e përfytyrimit për dikë a për diçka; dikush ose diçka që kujtohet me nderim. Kujtime të bukura (të këqija). Kujtime të paharruara. Kujtimet e fëmijërisë. Ruaj (kam) kujtime të mira. Bie (zhytem) në kujtime.