Kulla e Riza Begut gjendej në Gjakove dhe është shkaterruar nga osmanët në vitin 1898.[1]Buimi i te dhenave Redakto

  1. ^ Geographische Zeitschrift Von Alfred Hettner botuar më 1904 nga F. Steiner [etc.]