Kodet-IATA për shoqata fluturimesh ose (ang. IATA-Codes) lëshohen nga IATA në bazë të rezolutës 762 dhe përbëhen nga një kombinacion prej 2 shkronjash dhe/ose numrash. Ato gjejnë një përdorim të gjerë para së gjithash tek përgatitja e biletave të fluturimit, në sistemet e informacionit mbi pasagjerët, etj.

A Redakto

B Redakto

C Redakto

D Redakto

E Redakto

F Redakto

G Redakto

H Redakto

I Redakto

J Redakto

K Redakto

L Redakto

M Redakto

N Redakto

O Redakto

P Redakto

Q Redakto

R Redakto

S Redakto

T Redakto

U Redakto

V Redakto

W Redakto

X Redakto

Y Redakto

Z Redakto

1 Redakto

2 Redakto

3 Redakto

4 Redakto

5 Redakto

6 Redakto

7 Redakto

8 Redakto

9 Redakto

Indeks alfabetik: Për lista në gjuhën angleze, gjermane, italiane, etj.

Lart - # - 0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Shiko edhe

Shiko edhe Redakto