Lista e elementeve të ndërtimtarisë

artikull-listë e Wikimedias

Për fjalët (termet) e huaja të cilat shqipfolësit i njohin nga kjo lëmi, i shkruani prejardhjen e fjalës ndërsa kuptimin lexuesi mund ta lexojë tekë fjala adekuate shqipe.