Lista e qyteteve të Afrikës Qendrore

artikull-listë e Wikimedias

Republika e Afrikës Qendrore ndahet në 14 provinca 2 prefektuara dhe në një krye-rreth (kryeqytete janë të shenuara në kllapa):

Prefekturat ekonomike:

Kryeqyteti si komunë (krye-rreth), Bangui.

]