Në vitin 1913 filloi lufta e parë ballkanike ndërmjet aleancës së katër shteteve Sërbisë, Malit të Zi, Bullgarisë dhe Greqisë kundër Perandorisë Osmane. Kjo luftë kishte për qëllim flakjen e Perandorisë Osmane jashte vendeve të pushtuara në Ballkan.

Lufta e tretë ballkanike

Redakto

Kësaj i paraprin kiza në territorin e Kosovës. Zanafilla e kësaj lufte është demostrata e studentëve të universitetit të Prishtinës për kushte më të mi ra në mencën e stdudentëve më 1 prill 1981. Pas kësaj pason shtet-rrethimi në territorin e Kosovës i cili mbështetet nga elementët e tjerë të federatës jugosllave për disa vite. Pas ardhjes në Kosovë të Slobodan Milosheviqit, kjo krizë e përfshiu tërë Jugosllavinë e atëhershme.

Nga kjo krizë ekonomiko-politike pasuan luftrat e mëposhtme:

  • Slloveni : mes APJ-së (Armata Popullore e Jugosllavisë) dhe MTSL-së (Mbrojtja Teritoriale e Sllovenisë) e cila përfundoi me tërheqjen e APJ-së, nga territori i Sllovenisë për në Kroaci.
  • Kroaci : mes APJ-së, komunitetit serb dhe MTK-së (Mbrojtja Teritoriale e Kroacisë), komunitetit kroat.
  • Bosnje : mes APJ-së, komunitetit serb në njërën anë dhe komunitetit kroat e boshnjak në anën tjetër (të tri palët luftonin kundër njëra tjetrës)
  • Kosovë : mes Armatës Serbe dhe komunitetit shqiptar, NATO
  • Maqedoni : mes Armatës Maqedonase dhe komunitetit shqiptar

Shiko edhe

Redakto