Mënyra dëftore paraqet kuptimin e shprehur prej foljes si diçka të vërtetë, qoftë ky pohim, mohim ose pyetje. Ka 8 kohë, 4 të thjeshta (e tashmja; e pakryera; e kryera e thjeshtë; e ardhmja) dhe 4 kohë të përbëra (e kryera; më se e kryera; e kryera e tejshkuar; e ardhmja e përparme).