Mid`hat Shamiq (1907-1990) ishte romanist, metodicien, metodolog dhe përkthyes bosnjan, anëtar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Bosnjes dhe Hercegovinës.

VepraRedakto

  • Metodika nastave i tehnike učenja živih jezika, Svjetlost, 2. izd., Sarajevo 1959.
  • Les Voyageurs français en Bosnie à la fin du 18e siècle et au début du 19e..., Didier, Paris 1960.
  • Istorijski izvori Travničke hronike Ive Andrića i njihova umjetnička transpozicija, Veselin Masleša, Sarajevo 1962.
  • Iz strane i uporedne književnosti, Svjetlost, Sarajevo 1968.
  • A. Gide i R. Martin du Gard: Književno prijateljstvo, ANUBiH, Sarajevo 1975.
  • Ličnost, djelo i doba A. Žida u svjetlu njegova dnevnika, ANUBiH, Sarajevo 1976.
  • Kako nastaje naučno djelo, Svjetlost, Sarajevo 1977. (dhjetëra ribotime, është përkthyer edhe në gjuhën shqipe)[1]

Shih edheRedakto

ReferimeRedakto

  1. ^ Mid`hat Shamiq: Si shkruhet vepra shkencore, Logos-A, Shkup, 2006, fq. 335 - 337. ISBN 9989-58-051-0