Monopoli

Monopoli është shprehje në ekonomi me të cilën përshkruhet ndërhyrja e përhershme e një ndërmarrje të fuqishme në treg nëpërmjet diktimit të proceseve duke mos llogaritur pasojat (fitimin, humbjen) me qëllim të sundimit të përjetëshem të atij tregu.

Monopol do të thotë përqëndrimi i një produkti ose shërbimi në duart e vetëm të një pronari ose ndërmarrjeje.

Monopoli impulsiv është ndërhyrja e përkohshme e një ndërmarrje të fuqishme në treg të lirë nëpërmjet diktimit të proceseve duke mos llogaritur pasojat (fitimin, humbjen) me qëllim të vendosjes së marrëdhënieve të reja.

Lloji i parë mund të vendoset vetëm nga ndërmarrjet me ndikim në organet ligj nxjerrëse, ndërsa lloji i dytë mund të vendoset edhe pa nxjerrjen e ligjeve por gjithsesi duke u thirrur në neutralitetin e nxjerrësve të ligjit, i diktojnë çmimet në treg, deri sa të neutralizojnë apo eliminojnë elementet që për mendimin e tyre janë potencial aktiv për shkatërrimin e tregut.