Mount Rushmore është një mal në SHBA, ky mal është i njohur për shkak se kokët e 4 Presidentëve të SHBAsë janë portretizuar në maje të malit. Skulptura filloi ndërtimin në vitin 1927, dhe ështe e lartë 18 metra. Gjendet në South Dakota, në malet e Black Hills.