Nahia (arab. ناحية ; Nāḥiya) është një përcaktim ndarjeje administrative në shtetet arabe, i zbatuar edhe në viset shqiptare gjatë Perandorisë Osmane (Nahije).