Nahija ose Nahijë ishte njësi admnistrative në Perandorinë Osmane më e vogël se kazaja. Kreu ishte një myteselim (guvernator) i cili emërohej nga Pasha. Niveli i saj në sistemin administrativ i përgjigjet nivelit komunë në Kosovë. Nahija ishte nënndarje administrative më e vogël se sanxhaku, shih dhe komunë. Pshm.: "Kaçaniku ishte nahijë e sanxhakutShkupit".

Kazaja ishte një nënndarje e një sanxhak[1] dhe i përgjigjej afërsisht një qyteti me fshatrat përreth. Kazatë, nga ana tjetër, u ndanë në nahije (të qeverisur nga müdürs) dhe fshatra (karye, të qeverisur nga muhtarët).[2] Rishikimet e vitit 1871 të ligjit administrativ vendosën nahiye (ende qeverisej një müdür) si një nivel ndërmjetës midis kazasë dhe fshatit.[2]

Shih edhe

Redakto

Referimet

Redakto
  1. ^ Selçuk Akşin Somel. "Kazâ". The A to Z of the Ottoman Empire. Volume 152 of A to Z Guides. Rowman & Littlefield, 2010. p. 151. ISBN 9780810875791
  2. ^ a b Gökhan Çetinsaya. The Ottoman Administration of Iraq, 1890-1908. SOAS/Routledge Studies on the Middle East. Routledge, 2006. p. 8-9. ISBN 9780203481325