Nahija ose Nahijë ishte njësi admnistrative në Perandorinë Osmane. Niveli i saj në sistemin administrativ i përgjigjet nivelit komunë në Kosovë. Nahija ishte nënndarje administrative më e vogël se sanxhaku, shih dhe komunë. Pshm.: "Kaçaniku ishte nahijë e sanxhakutShkupit"

Shih edheRedakto