Pasha është titull ushtarakë e më vonë edhe adminstrativ. Emëtiminin e personave e bënte Sulltani i cili këta persona i shpërblete me toka të cilat sundoheshin nga ata me kushtë që të paguanin një përqindje të të ardhurave. Tokat e tilla quheshin Pashallëk. Më vonë këto bëhen edhe njësi administrimi i peranoris osmane dhe në vendet dhe shete të tjera islamike.

Pashallarë shqiptarë

Redakto