Një jetë me stuhi

Opera "Një jetë me stuhi" është kompozuar nga Dhora Leka. E bazuar në subjektin e romanit të Ali Abdihoxhës "Një vjeshtë me stuhi".