Njësitë shtetërore të Britanisë së Madhe

Britania e Madhe përbëhet nga katër njësi shtetërore dhe në nivel të tyre bëhet administrimi i mbretërisë, përderisa në nivel mbretëror kryhen punët që kanë të bëjnë me marrëdhëniet e jashtme dhe disa të drejta për punë të brendshme, që kanë të bëjnë me rregullimin e marrëdhënieve ndërshtetërore të njësive të saj.Britania e madhe perfshin Ishullin e Britanise dhe pjesen veriore te Ishullit Irlandez.Shteti i Irlandes eshte shkeputur nga Mbreteria e Britanise se Madhe ne vitin 1922.Britania e Madhe ka nje pozite gjeografike mjaft te favorshme e cila i mundeson asaj lidhjen dhe komunikimin me vendet e tjera te botes.Kanali i La Manshut (34 km i gjate) e lidh Britanie e Madhe me pjesen tjeter te rajonit te Evropes.