Oligofrenopedagogjia është subdisiplinë e pedagogjisë speciale e cila merret me edukimin, arsimimin dhe rehabilitimin e fëmijëve me të meta në zhvillimin mental. Këta fëmijë, sipas shkallës dhe klasifikimit mental, mund dhe duhet të arsimohen në shkolla të rregullta, shkolla speciale si dhe paralele speciale.

Shih edheRedakto