Surdopedagogjia është subdisiplinë e pedagogjisë speciale e cila merret me edukimin, arsimimin, trajnimin, përshtatjen sociale dhe integrimin në shoqëri të fëmijëve me dëgjim të dëmtuar (fëmijët me vështirësi në dëgjim).

Shih edheRedakto