Orizari është fshat në komunën e Gjorçe Petrovit, Maqedoni.

Orizari (Gjorçe Petrovi)
Fshat