Këtij përdoruesi i pëlqejnë librat.
Ky përdorues është anëtar në Wikipedia për 18 vite dhe 10 ditë.


Medalje
Për punën e mirë që po bën në lidhje me artikujt për Francën në Wikipedia. Vazhdo kështu!