Bllokuar

Ju u bllokuat për gjithnjë nga redaktimi në WikipedinëShqip.Për shkak të aksioneve tuaja: .

Bllokuar për gjithnjë nga redaktimi në WikipedinëShqip. Për shkak të: Sock puppet i një Përdoresi tjetër vandal (Koka11) + Redaktime të dëmshme + Prishje e strukturave të faqeve


Stampa:Sq Sidoqoftë, nëqoftë se mendoni se ka patur ndonjë gabim në bllokimin tuaj, shtoni {{unblock|Arsyeja ketu}} më poshtë këtij mesazhi, ose i dërgoni një email administratorit që ju bllokoi. Arsyeja duhet të përfshij përgjigjen tuaj ndaj këtij problemi.
Stampa:En However, if you feel that there has been a mistake in your blocking, please appeal this block by adding the text {{unblock|Your reason here}} below or email the administrator who blocked you. Your reason should include your response to this issue.

Për Admin: Rrjedha (block logipblocklistrangeblocksglobal blocksautoblockscontribsdeleted contribscreation logchange block settingsunblock)

Mr.Pseudo Ç'kemi!? 26 prill 2015 21:24 (CEST)

Përdoruesi:Rrjedha

Wikipedia:Babel

  Stampa:Sq

  Ky përdorues ka mbi [1] redaktimeWikipedia në gjuhën shqipe. (fresko listën)
sh-2 Корисник средње говори српскохрватски.
Korisnik osrednje govori hrvatskosrpski.

en-2 This user is able to contribute with an intermediate level of English.
  Ky përdorues vjen nga Gjilani.
sqGjuha amtare e kësaj përdorueseje është shqipja.
sh-2 Корисник средње говори српскохрватски.
Korisnik osrednje govori hrvatskosrpski.
  Kjo përdoruese vjen nga Kosova.

Rrjedha|(Diskuto | kontribute)| ‏‎ (Redaktor)| (Krijuar më 20 Janar 2008 në 14:53) Vizitor të nderuar. Fullimisht ju falenderoj për vizitën tuaj që po i bëni faqes sime Përdoruesi:Rrjedha dhe kontributet tuaj në diskutimet dhe vërejtjet në përsosjen e më tutjeshme. Shihni artikujt dhe kategorit në të cilat kam redaktuar dhe krijuar. Në qoft se keni ndonje vërejtje, lirisht më vëni në kujtesë...Për pos ndonjë udhëzimi ose ndreqje teknike, ju lutem të mos e ndryshoni këtë faqe pa pëlqimn tonë.Përdoruesi:Rrjedha-- 2 Dhjetor 2014 15:21 (CET)

|Përshëndetje: nga Biser M.~ --Rrjedha 25 Shkurt 2015 22:54 (CET) (CET)--Nëse ndonjë nga punimet e mia ose në ndonjë ndërhyrje evidente materiali që kam prezentuar unë është punë e juaja dhe jeni kundër paraqitjes në Wikipedia ose kundër paraqitjes së atij materiali nga ana ime (sepese doni që ndokush tjetër të e paraqesë) atëherë më lajmëroni për këtë parregullsi. |Guest of honor.In start thank you for your visit to my website --Koka11 9 Dhjetor 2014 16:49 (CET) If any of my works or in any obvious interference material I have presented is your work and appearances are against Wikipedia or against presentation of that material on my part (because you want someone else to the present) then tell me about it irregularities. --Rrjedha PRESS 16 prill 2015 15:23 (CEST)