Përsteni

fshat në Maqedoni
(Përcjellë nga Përsten)
Përsteni
Fshat