Coat of arms of Skopje.svg
Mirë se na kini-vini në portalin
SH K U P I
Coat of arms of Skopje.svg
Kjo faqe shërbenë si ndihmë për kërkimin dhe krijimin e artikujve mbi dhe për
ShkupinWikipedia.