elektrodinamikë , potenciali elektrik në një pikë të hapësirës është energjia potenciale për njësi të ngarkesës elektrike që është e lidhur me një fushë elektrike statike dhe te pandryshueshme në kohë. Tipikisht e matur në volt, ajo është një madhësi skalare e Lorencit. Ndryshimi në potencialin elektrik midis dy pikave njihet si voltazhi.

Ekziston gjithshtu edhe një potencial skalar elektrik i përgjithshëm që përdoret në elektrodinamikë kur fusha elektromagnetike që ndryshojne në kohe jane të pranishme. Ky potencial elektrik i përgjithshem nuk mund te interpretohet thjesht si energji potenciale.

ShpjegimiRedakto

Potenciali elektrik mund të interpretohet si nje "shtypje elektrike". Ky interpretim bazohet mbi analogjine hidraulike. Kur kjo "shtypje është" uniforme, korrenti nuk rrjedh dhe asgjë nuk ndodh. Kjo është e ngjashme me faktin pse njerzit nuk ndiejnë shtypjen normale atmosferike: kjo ndosh sepse nuk ka ndonje diference midis shtypjes brenda trupit dhe asaj jashtë, kështu që asgjë nuk ndihet. Megjithatë, kur kjo shtypje elektrike ndryshon, një fushe elektrike shfaqet, e cila krijon një forcë mbi thërrmijat e ngarkuara.

Një paraqitje e përgjithshmeRedakto

Paraqitja matematikeRedakto

Koncepti i potencialit elektrik (i dhene nga:  ,   ose V) lidhet ngushte me energjine potenciale, pra:

 

ku   eshte energjia e potencialit elektrik e nje therrmije prove q nga fusha elektrike. Vini re qe energjia potenciale si dhe potenciali elektrik mund te percaktohen deri tek nje term konstant: duhet qe njeri te zgjedhi ne menyre arbitrare nje pozicion ne menyre qe energjia potenciale dhe potenciali elektrik te jene.

Percaktimi i duhur i potencialit elektrik perdor fushen elektrike  :

 

ku C eshte nje shteg arbitrar qe lidh piken me potencial zero me piken qe merret nen shqyrtim. Kur  , integrali kurbolinear i melartem nuk varet ne shtegun e specifikuar C por vetem ne pikat fundore te trajektores. Ne menyre ekuivalente, potenciali elektrik percakton fushen elektrike permes gradientit te tija:

 

keshtu qe, nga ligji i Gausit, funksioni potencial kenaq ekuacionin e Puasonit:

 

ku ρ eshte densiteti total i ngarkeses (qe perfshin ngrakesen e lidhur).

Vini re: keto ekuacione nuk mund te perdoren neqoftese  , pra, ne rastin e nje fushe elektrike jokonservative (e shkaktuar nga nje fushe magnetike qe ndryshon ne kohe; shikoni Ekuacionet e Maksuellit). Pergjithesimi i potencialit elektrik ne kete rast pershkruhet me poshte.

Përgjithësimi në elektrodinamikëRedakto

Raste të vecanta dhe makina llogaritëseRedakto

Aplikime në elektronikëRedakto

NjësitëRedakto

.

Shikoni gjithashtuRedakto

Lidhje të jashtmeRedakto

ReferimeRedakto


  • Griffiths, David J. (1999). Introduction to Electrodynamics (3rd ed.). Prentice Hall. ISBN 0-13-805326-X.
  • Jackson, John David (1999). Classical Electrodynamics, 3rd ed., New York: Wiley. ISBN 0-471-30932-X.
  • Electromagnetic Fields (2nd Edition), Roald K. Wangsness, Wiley, 1986. ISBN 0-471-81186-6.