Prefiksi, shq. parashtesa (lat.: pre = para, fix = fikse), është një afiks, i cili vendoset para rrënjës së fjalës.