Programues është njeriu i cili programon një program apo një sistem operativ.