Qirjako Mihali (Korçë, 13 maj 1929 - Milano, 7 prill 2009) ka qenë inxhinier dhe ministër i shtetit shqiptar.