Robert Boyle lindi më 25 janar 1627 në Lismor, Irlandë, dhe vdiq më 30 dhjetor 1691 në Londër. Ishte shkencëtar irlandez formluesi i emërtimit modern të elementeve kimike si dhe emërtimeve në lëminë e fizikës. Ai bëri e zbuloi lidhjen mes presionit(shtypjes) dhe vëllimit të gazit, e që shpesh quhet ligji i Boyle-Mariotteit.

Robert Boyle
Formula Boyle: ose ku është shtypja e është Vëllimi.

Ai arriti të përfitojë alkoholin metilik dhe acetonin. Me librin e tij "The Sceptical Chemist" (Kimisti skeptik) ndikoi shumë në zhvillimin e kimisë.