Sektori amerikan është sektor ushtarak i NATO-së në Kosovë. Sektori zë hapësiren lindore të Kosovës dhe është i kufizuar brenda kufinjëve të rajonit Kosoa Lindore (Kosovsko Pomoravlje) sipas sistemit të Serbisë të ndarjes së rajoneve të Kosovës. Ky sektor zë një sipërfaqe prej 1.412km2 dhe në të llogaritej (1999) që jetonin rreth 217.728 banrë. Qendra komanduese ushtarake e sektorit që gjendet nën kontrollin e komandës ushtarake të ShBA-së është Gjilani.

Nën komandën ushtarake angleze kanë shërbyer edhe pjestarë të shtatëmadhorive tjera nga pjesë të ndryshme të botës.