Shoqata e Miqësisë Shqipëri-Gjermani

Shoqata e Miqësisë Shqipëri-Gjermani është krijuar në vitin 1991 me qëndër në Tiranë. Kryetar i saj është zgjedhur dhe vazhdon të jetë Dr. Zihni Haskaj. Ajo zhvillon mjaft veprimtari me vlera në shërbim të atdhetarizmit dhe të miqësisë midis popujve.