Shtresa e Aplikimit është shtresa ku gjenden aplikacionet (client) që perdoruesi i hap, edhe fillon transmetimin e te dhënave. Këto janë të vendosura aplikacionet si p.sh. FTP browser, HTTP browser (internet explorer, mozilla, opera, etj.).