Sikkim është pjesë e Indisë veriore, prej shekullit XVII deri në vitin 1975, ishte një monarki e pavarur.

Sikkim in India (disputed hatched).svg