Sin City është një graphic novel (strip)Dark Horse Comics, krijuar nga Frank Miller. 2005 është xhirua një film sipas këtij stripit me emrin të njëjtë.

Cover/Mbulesa të Sin City e kalxon Marv duke ecur nëpër shi.