Dallime mes rishikimeve të "Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë i Universitetit të Tiranës"

[Redaktim i kontrolluar][Redaktim i kontrolluar]
Studentët ndjekin studimet në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë në njërën nga degët përkatëse:
 
Dega Akeologji dhe Trashëgimi Kulturore
Dega Gjuhë – Letërsi
Dega Histori Gazetari dhe Komunikim
Dega Gjeografi
Dega GazetariGjuhësi Dega Arkeologji
Dega Histori
Dega GjuhëLetërsi Letërsi
 
''Cikli parë – Bachelor 3 vjet''
Titulli i diplomës është:
 
Bachelor në Gjuhë – LetërsiArkeologji
Bachelor në Gjuhësi
Bachelor në Letërsi
Bachelor në Histori
Bachelor në Gjeografi
Bachelor në Gazetari dhe Komunikim
 
'''Master i Shkencave'''
Departamenti i Historisë
Drejtimi: “Histori”
Drejtimi: “Marrëdhënie ndërkombëtare”
Departamenti i Arkeologjisë
Drejtimi: “Arkeologji”
Drejtimi: “Trashëgimi kulturore”
Drejtimi: “Marrëdhënie ndërkombëtare”
Departamenti i Gjeografisë
1. Drejtimi: “Gjeografi”
 
Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit
Drejtimi: “Marrëdhënie publike”
Drejtimi: “Gazetari europiane dhe ndërkombëtare”
“Gjuhësi e sotme”;
“Gjuhësi historike”;
 
 
2. Master i Shkencave në Letërsi, drejtimi:
 
“Letërsi e përgjithshme dhe e krahasuar”:
“Studime letrare shqipe dhe antropologji kulti”;
 
 
3. Master i Shkencave në Histori, drejtimi:
 
“Histori”;
“Arkeologji”:
“Trashëgimi kulturore”;
“Marrëdhënie ndërkombëtare”;
4. Master i Shkencave në Gjeografi, drejtimi: “Gjeografi”
 
 
5. Master i Shkencave në Gazetari, drejtimi:
4. Master i Shkencave në Gjeografi, drejtimi: “Gjeografi”
 
“Gjeografi”
 
5. Master i Shkencave në Gazetari dhe Komunikim, drejtimi:
 
“Marrëdhënie publike”
“Marketing mediatik”
“Drejtimi dhe menaxhimi i mediave”
 
6. Master i Shkencave në Arkeologji dhe Trashëgimi Kulturore
 
“Arkeologji”:,
“Trashëgimi kulturore”;
 
 
'''Master Profesional'''
d) Departamenti i Gjeografisë
1. Master Profesional në “Mesuesi”
 
e) Departamenti i Arkeologjisë dhe Trashëgimisë Kulturore
1. Guidë Turistike
 
Kjo diplomë zgjat 1 vit akademik.