Logo e projektit grate
Logo e projektit grate
Ky përdorues është pjesëtar i WikiProjektit Women in Red

Firefox Ky përdorues ndihmon Wikipedinë duke pëdorur Mozilla Firefox.
Logo e Wikipedia Weekend
Logo e Wikipedia Weekend
Ky përdorues është pjesëtar i projektit Wiki Weekend Tirana 2016

Logo e Wikipedia Weekend
Logo e Wikipedia Weekend
Ky përdorues është pjesëtar i projektit Wiki Weekend Tirana 2017

Logo e Wikipedia Weekend
Logo e Wikipedia Weekend
Ky përdorues është pjesëtar i projektit Wiki Weekend Tirana 2018