Ndryshimi mes inspektimeve të "Shkëmbimi i gazeve"

(Faqe e re: == SHKËMBIMI I GAZEVE== Shkëmbimi i gazeve në trupin e njeriut bëhet i mundur nga lëvizja masive e gazeve (dhe e tretësirave të tyre),si dhe nga shpërhapja e gazeve nëpër...)
 
gazit ideal.
==Ligji i Dalton-it për trysninë pjesore==
'''Ligji i trysnisë pjesore të gazeve pohonthotë se trysnia e përgjithshme e një përzierje gazesh është e matematikisht e barabartë me shumën e trysnive që ushtron secili prej gazeve në pëzierje.''' ga-
 
zesh është shuma e trysnive që ushtron secili prej gazeve në këtë pëzierje.Për më
Për më tepër, trysnia që ushtron secili gaz (ndryshe trysnia pjesore) është në përpjesëtim të drejtë me përqindjen e tij në këtë përzierje gazesh. Në të gjitha referencat laboratorike trysnia pjesore e gazeve shënohet me shkronjën P, që nënkupton presionin, si p.sh P(O<sub>2</sub>) dhe P(CO<sub>2</sub>). Trysnia atmosferike në nivelin e detit është afërsisht 760 mm Hg.Pasi ajri është
tepër,trysnia që ushtron secili gaz ose ndryshe trysnia pjesore,është në përpjesëtim
të drejtë me përqindjen e tij në këtë përzierje gazesh.
Në të gjitha referencat laboratorike trysnia pjesore e gazeve shkruhet me shkronjën
P, që nënkupton presionin,si p.sh Po2 dhe Pco2.
Trysnia atmosferike në nivelin e detit është afërsisht 760 mm Hg.Pasi ajri është
një përzierje gazesh,ne duhet të marrim në konsideratë të gjitha gazet që ndodhen në
përbërjen e tij.Azoti(N2) përbën 79% të ajrit.Trysnia pjesore e tij është 78,6% x760 mm