Revista shqipe Stundeti shqiptar doli për herë të parë më 21 qershor 1929 në Torino (Italia), organ i shoqatës me të njëjtin emër. Ishte e përmuajshme kryesisht kulturore, ku botuan krijimet e tyre Poradeci, Harxhi, etj. të cilat i shoqëronin me foto të veprave të Paskalit, Mihos etj.