Suvogërlla (Murgashovë)

fshat në Maqedoni
Suvogërlla (Murgashovë)
Fshat