The Yellow Kid (sqt : Fëmija i verdhë) apo Mickey Dugan ishte i pari strip modern, që 1895gazetën New York World së pari herë u botua. Ai u krijua dhe vizatua nga Richard F. Outcault.

The Yellow Kid