Theodor Shkodrani (Shek.XII - XIII) Në vitin 1998 Musa Ahmeti tha që zbuloi një dokument shumë të rëndësishëm për shqipen e shkruar, një dorëshkrim shqip nga viti 1210[1] me autor Teodor Shkodranin (Theodor of Shkodra). Dokumenti (dorëshkrimi) përbëhet prej 208 faqesh, i ndarë në tri tërësi: teologjike, filozofike, dhe historike.[2][3][4] Për shkak se dokumenti deri më tani nuk është botuar, pati edhe të atillë të cilët zbuluesin e saj e quajtën edhe "falsifikator".[5]

Shih edheRedakto

Referime dhe shënimeRedakto

  1. ^ Hajrullah Koliqi: Historia e arsimit dhe e mendimit pedagogjik shqiptar, Universiteti i Prishtinë & Libri shkollor, Prishtinë, 2002, fq. 85.
  2. ^ Robert Elsie: Theodor of Shkodra (1210) and Other Early Texts - Albanian Literature: A Short History, pag. 5, I.B.Tauris. New York/Westport/London, 2005
  3. ^ Robert Elsie:Albanian Literature: A Short History, I.B.Tauris, London, 2005, pg. 5. ISBN 1-84511-031-5, 9781845110314
  4. ^ Dr. Musa Ahmeti: Në arkivat e Vatikanit u zbulua dokumenti më i vjetër në shqip, "Bota sot", Prishtinë, 24 shtator, 2002, fq. 21.
  5. ^ Albert Ramaj: «ZBULIMI» I DORËSHKRIMIT TË TEODOR SHKODRANIT Iliria Post, e shtunë, 24 shkurt 2007, fq. 20.