UTC+3 është një zonë kohore, 3 orë para UTC-së.

UTC+3
Ora ekzakte

Ora është 14 h 4

Statistika
Kodi: C
Gjatësia: 45 °
Mbulimi territorial: ≈ 15 500 000 km2
Popullsia: ≈ 457 000 000 banorë
Dendësia: ≈ 29 banor/km2
Shtete dhe territore: 19


Përdoret në territoret e mëposhtme: