Veglat elektronike janë pjesë apo kombinime të elementeve elektrike e mekanike që shërbejnë për ndërtimin e rrjetave të instrumeteve, aparaturave apo makinave e makinerive të ndryshme elektronike.

Për dallim nga veglat elektrike, këto në përbëjen e tyre kanë mikro sisteme elektrike (rrjeta të veglave elektrike) që shërbejnë për përpunimin e të dhënave të futura në to në formë të impulseve elektrike (gjuha e makinës) apo veglave informatike (gjuhë programuese). Zakonisht elementet elektronike komandohen nga një procesor i cili mund të gjendet në një makinë të lidhur në rrjetën elektronike por jasht veglës.

Vegla të tilla janë çipi, integrali, procesori etj. Këto vega futen në makina të ndryshme mekanike, elektrike apo elektronike me qëllim komandimi të tyre. Ky komandim zakonisht bëhet nga një qendër shërbyese-komanduese që luan programet e paradhëna dhe sipas nevojës aktivizon apo freskon të dhënat për veglat elektronike.

Qendra shërbyese-komanduese zakonisht është një makinë me një procesor, makinë elektronike shkrimi dhe një plan vizual që mundëson shikimin për përdoruesin.

Në rrjetat elektronike shtëpiake rolin e qendrës shërbyese-komanduese e merr kompjuteri dhe veglat elektronike të futura në makina të ndryshme shtëpiake quhen vegla periferike pasi gjenden jasht kompjuterit. Përcjellja e të dhënave nga qendra tek veglat periferike është e ndryshme, duke filluar nga ajo klasike me përçues elektrik deri tek ato me rreze të pa dukshme për syrin e njeriut. Pershembull PC Ka Mikroçip Dhe Mikropllak A.SH