Veglat grafike informatike mundëesojnë kuminikimin me kompjuerin. Kartelat e para kan qenë të llojit CGA (Color Graphic Adapter), por gjatë viteve të 90-ta janë paraqitur kartelat të llojit VGA (Video Graphic Array) si edhe ato SVGA (Super VGA).