Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Arësim apo Vitrina Projekti Fjalori/B ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
B-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 • Banka
  1. Sistem finaciar
  2. bankë pyetjesh / item bank: një familje pyetjesh të ndërtuara dhe të kalibruara sipas një dimensioni të vetëm, i cili ruhet gjatë përdorimit, gjë që mundëson krijimin e një mjeti shkencor, të ndërtuar qartë dhe me mundësi të gjera përdorimi. [1]
 • Biblioteka
  1. Vendmbajtje e librave sipas një sistemi
 • Biografia
  1. Përshkrimi i jetës
 • Biokimia
  1. Shkencë
 • Biologjia
  1. Shkencë
  2. Biokimi shkencë shiko Biokimia #1
 • Botuesi
  1. Publikim
  2. Shtëpia botuese - punishte dhe sipërmarrje për shtypje dhe publikimi
 • Buxheti
  1. thesi i përbashkët i të hollave
  2. buxheti / budget: plani i të gjitha shpenzimeve të projektit të parapara për secilin aktivitet, llojet e shpenzimeve dhe burimet financiare.[1]


Dëftime Redakto

 1. ^ a b Shkolla dhe komuniteti - Alush Kryeziu, në projektin Wikibooks