.

Skedar në Wikipedia është një material i bartur (si për shembull një figurë, audio, video etj.) në shërbyesin ku gjendet vetë projekti Wikipedia.

Gjurmimi i figurave në Wikipedia Redakto

Për të parë ose për të kërkuar figurat e dhëna më parë, shko tek lista e figurave. Dhëniet dhe grisjet janë të regjistruara në faqen e rregjistrave.

Bartja e skedarëve në Wikipedia Redakto

Përpara se të bësh bartjen e ndonjë skedari në Wikipedia lexo më parë disa rregulla të rëndësishme!

Bartja (ang.: upload) e materialit elektronik të formateve si .jpg, .png, .mpeg etj., në Wikipedia është shumë e lehtë, pasi më parë të jenë marrë disa veprime paraprake. Për këtë duhet të jesh anëtar i regjistruar dhe të shikosh në shtyllën e majtë të çdo faqeje. Në rubikën e fundit do të gjesh lidhjen "Jepni skedar". Kliko mbi të dhe pasi të jetë hapur korniza e titulluar Jepni skedar lexoni tekstin udhëzues që është prezentuar në atë faqe. Ky tekst është pak i rëndomt e me disa pyetje të programit operues, për të ditur pshm. vendin se ku gjendet i lokalizuar skedari. Në fushën e rubrikës shëno burimin e skedarit dhe të dhënat mbi liçencën dhe autorin.

Shkarkimi i skedarëve në Wikipedia Redakto

Edhe në Wikipedia ashtu si në faqet e tjera të internetit shkarkimi (ang.:download) i figurave është i njëjtë, mirëpo përdorimi i tyre për qëllime të ndryshme varret nga liçenca nën të cilën gjendet figura.
Për përdorimin korrekt të tyre mund të lexosh të drejtat e autorit, GNU dhe Public Domain.

Prezentimi i figurave në artikuj Redakto

Për të vendosur një figurë në një artikull mund të përdorësh lidhjen sipas formës [[skeda:figura.jpg]] ose [[skeda:figura.png|teksti përshkrues]] ose [[media:skedari.ogg]] .

Përshkrimi i figurave Redakto

Përshtatje e kornizave të fotografive Redakto

Shiko dhe këtë Redakto

Lidhje të jashtme Redakto