Faqja kryesore e projektit
Faqja kryesore e projektit
Pasqyra
Pasqyra

Pasqyra
...për të gjithë vitin

Vitrina
Vitrina

Vitrina
Të gjithë përvjetorët

Pjesëmarrësit
Pjesëmarrësit

Pjesëmarrësit
Kontakto anëtarët

Diskuto
Diskuto

Diskuto
Diskutimet tona

Ndihmë
Ndihmë

Ndihmë
Stampa, modelim

Arkiva
Arkiva

Arkiva e projektit
Të kaluara...

Para se të ndëmerni ndonjë hap në këtë projekt ju duhet të lexoni udhëzimet e mëposhtme, në mënyrë që puna juaj të jetë sipas standarteve dhe të mos jetë e kontestueshme.

 Kritere për artikujt e përfshirë

 • Përvjetorët të cilat listohen duhet të jenë të verifikueshëm dhe të referencuar në artikullin përkatës.
 • Artikulli përkatës nuk duhet të përmbajë kurrsei stampat {{POV}}, {{Joref}}, {{Hulumtim vetjak}}, {{Cung}} dhe këshillohet të mos përmbajë stampën {{Për përmirësim}}. Pra artikulli përfaqësues duhet të jetë një shëmbull i mirë i përmbajtjes së Wikipedias.

 Kritere për ngjarjet e përzgjedhura

 • Për çdo ditë zgjidhen 6 përvjetorë.
 • Përvjetorët e përfshirë duhet ti përkasin sipas kalendarit gregorian dhe orës lokale ku janë zhvilluar asaj dite ku listohen.
 • Në përvjetorët e listuar, të paktën dy prej tyre duhet ti refereohen historisë së shqiptarëve, një përvjetor duhet ti refereohet historisë së Ballkanit dhe pjesa tjetër historisë botërore.
 • Në përvjetorë nuk përfshihen lindje/vdekje, festa komëtare apo festa fetare. (Do të shtohen në të ardhmen përmes një projekti më vete)
 • Përvjetorët listohen sipas rendit kronologjik.
 • Përvjetorët e listuar duhet të kenë rëndësi të madhe hitorike.
 • Përvjetorët shoqërohen përbri me (maksimumi 2) figura ilustruese.

 Çështje teknike

 • Adresa e çdo përvjetori është: Wikipedia:Faqja kryesore/Përvjetorët/<dtia> <muaji>.
 • Pozicioni i figurës/figurave është: <div style="float:right;margin-left:0.9em">[[Skeda:Shëmbull.jpg|100x100px|Përshkrimi]]</div>
 • Artikulli përkatës i secilit përvjetor shënohet me shkronja të trasha.