Nafie shehu (diskutimet) 30 tetor 2017 17:17 (CET)[përgjigjuni]


Lee Turtle (diskutimet) 7 nëntor 2017 20:23 (CET)[përgjigjuni]


Silva (diskutimet) 8 nëntor 2017 09:27 (CET)[përgjigjuni]