Zeqerijau, Alejhi selam, është pejgamberi. Allahu ia kishte dhuruar Jahjane edhepse vet ishte i shtyer ne moshe dhe gruan e kishte sterile.

Mekami i Zeqirijasë në Xhaminë Emevie e Damaskut, Siri

Allahu, subhanehu ve teala, ia dha profetine dhe e beri kujdestar te Merjemes. Ishte zdrukthëtar. Kerkoi nga Allahu argument ndersa Allahi i tha" ا Shenja jote është se, (duke qenë shëndoshë e mirë), nuk do të mund t'u flasesh njerëzve tri net (e tri ditë)”. (Merjem 10) Poashtu thote Allahu, subhanehu ve teala, "ِيّاً (ky është) Përkujtim i mëshirës së Zotit tënd ndaj robit të vet Zeqeriait,".( Merjem 2).