Zonë e menaxhuar e habitateve dhe llojeve

Zonë e menaxhuar e habitateve/llojeve ose zonë e mbrojtjes së biotopeve dhe specieve (anglisht: Habitat/Species Menagment Area) tregon dhe klasifikon një zonë të mbrojtur të kategorisë IVUnionit Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës dhe Burimeve Natyrore (IUCN).

PërmbledhjeRedakto

Zonat e menaxhimit të specieve/habitateve janë zona të mbrojtura, për krijimin dhe mirëmbajtjen e të cilave ka ndërhyrje të planifikuara. Fokusi i tyre është në qëllimin e mbrojtjes - i ngjashëm me monumentet natyrore të kategorisë së mbrojtjes III - këtu vendoset për ruajtjen dhe konsolidimin e zonave të përshtatshme. Vetëm madhësia e zonës nuk është domosdoshmërisht një faktor kufizues. Habitatet e specieve ose biotopeve të caktuara që kërkojnë monitorim dhe mbrojtje të vazhdueshme më shumë sesa një mjedis kryesisht i vetëmenaxhuar i kategorisë janë veçanërisht të përshtatshme rezervatet strikte të natyrës dhe zonat e natyrës së egër d.m.th. masat lidhur me menaxhimin e zonave të mbrojtura. Zonat nën mbrojtje monitorohen nga afër për të siguruar që ruajtja e biotopëve si dhe rivendosja e stabilizimi i specieve të caktuara të ketë sukses. [1]

Biotopet dhe zonat e mbrojtjes së specieve gjithashtu mund të vendosen si pjesë e një zone më të madhe të mbrojtjes së ekosistemit nëse janë të nevojshme shkallë të ndryshme të mbrojtjes. Menaxhimi nga autoriteti përgjegjës për ruajtjen e natyrës mund të përfshijë, për shembull, mbrojtjen nga copëzimi, kontrollin e kushteve të caktuara kornizë, krijimin e habitateve të përshtatshme për speciet, mirëmbajtjen e një faze të njëpasnjëshme, ushqyerjen mbështetëse, por që nuk kufizohet vetëm në këto aspekte. [1]

Në kategorinë IV të IUCN zakonisht përfshihen "rezervatet natyrore" klasike të Evropës Qendrore, të cilat në vendet tjera zakonisht quhen "rezervate të natyrës" - ndërsa "rezervat" në gjermanisht posaçërisht zonat e strikte (të rrepta) të kategorisë Ia / b (Zona e natyrës së egër/shkretëtirës / Rezervati strikt i natyrës) pa asnjë akses të caktuar. Në Shtetet e Bashkuara, Refugjatët Kombëtare të Jetës së Egër hyjnë në këtë kategori.

Shih edheRedakto

Lidhje të jashtmeRedakto

ReferimeRedakto

  1. ^ a b Guidelines for Applying Protected Area Management Categories Arkivuar 5 janar 2012 tek Wayback Machine (PDF; 2,1 MB); Richtlinien für Management-Kategorien von Schutzgebieten (Stand: 1994) Arkivuar 19 tetor 2013 tek Wayback Machine (PDF; 12,9 MB); beide iucn.org, abgerufen am 17. Oktober 2013